O FIRMIE

Główną ideą, która spaja naszą firmę jest dostarczanie produktów i usług związanych z utrzymaniem czystości.
Ową czystość staramy się zapewnić w wielu obszarach życia. Wszystko, co robimy cechuje się najwyższym możliwym stopniem profesjonalizmu. Pracujemy wyłącznie na najnowocześniejszych i najlepszych dostępnych na rynku urządzeniach.
Zajmujemy się, m.in. praniem dywanów, tapicerek samochodowych i sprzedażą środków czystości.
Mimo tego pozornego rozdrobnienia, nigdy jednak nie tracimy z oczu najważniejszego celu - zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i świeżości Twojego otoczenia.

 

DEKLARACJA WARTOŚCI

Klientom:

Stwarzamy Wam możliwość wyboru najlepszych jakościowo produktów i usług. Składamy atrakcyjną ofertę dostosowaną do wymogów każdego, nawet najbardziej wymagającego Klienta. Odpowiadając na indywidualne potrzeby, spełniamy Wasze marzenia, poszerzając jednocześnie katalog oferty firmy Noveco.

Pracownikom:

Zobowiązujemy się zapewnić Wam godne warunki pracy, podchodzić indywidualnie do zatrudnienia każdego z Was, a za solidną pracę wynagradzać uczciwie.

Kontrahentom: 

Zapraszamy do długoterminowej i owocnej współpracy, którą zbudujemy na solidnych fundamentach: zaufaniu i wiarygodności, przejawiających się w terminowym dotrzymywaniu umów oraz wspólnej polityce finansowej firm.

Naszej planecie – Ziemi:

Mając na uwadze dobro flory i fauny, obiecujemy Ci Ziemio korzystać z technologii przyjaznych środowisku, a także odpowiednio gospodarować odpadami. Przyrzekamy wykorzystywać Twoje cenne zasoby racjonalnie, i tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.

WIZJA

Pragniemy dążyć do doskonałości. W naszej branży pod jej pojęciem kryje się równowaga między zaspokajaniem wszelkich potrzeb ludzkich a dbaniem o przyrodę. Współistnienie w zgodzie z naturą oraz mądre i umiejętne korzystanie z jej bogactw przynosi realizację wszystkich nadmienionych zamierzeń i znakomite efekty pracy.

MISJA

Naszą misją jest dostarczać każdemu Klientowi produkty i usługi najwyższej jakości w przystępnej cenie. To zaspokojenie wysokich aspiracji na każdą kieszeń jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań. Dzięki zapleczu, z którego możemy być dumni, wychodzimy naprzeciw najtrudniejszym wymaganiom Klienta i Współpracownika.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE